11 OKTOBER 1976. - Ministerieel besluit houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
[B.S. 14.10.1976]

BIJLAGEN

Bijlage 9. Onderborden bij de verkeersborden C24a en D4

  • zwart opschrift op witte achtergrond
  • minimale afmetingen uitgedrukt in millimeter