16 DECEMBER 2010. - Ministerieel besluit betreffende de procedure, de vorm en de inhoud van de vergunning voor het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen.
[B.S. 28.12.2010]

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

Afdeling 1. Inleidende bepaling.

Artikel 1

Dit besluit regelt de aanvullende modaliteiten betreffende de procedure voor de vergunning om uitzonderlijke voertuigen in het verkeer te brengen en voor de betaling van de retributie.

Afdeling 2. Definities.

Artikel 2

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° Het koninklijk besluit :

Het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen;

2° Het Technisch Reglement :

Het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;

3° De Dienst Uitzonderlijk Vervoer :

De dienst van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer verantwoordelijk voor de behandeling van de vergunningsaanvragen om uitzonderlijke voertuigen in het verkeer te brengen;

4° De gemachtigde ambtenaar :

De door de voor het Wegverkeer bevoegde Minister gemachtigde ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;

5° De aanvraag :

De vergunningsaanvraag om een uitzonderlijk voertuig in het verkeer te brengen.

De niet gedefinieerde begrippen in dit besluit moeten overeenkomstig hun definities in het koninklijk besluit worden begrepen.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.