16 DECEMBER 2010. - Ministerieel besluit betreffende de procedure, de vorm en de inhoud van de vergunning voor het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen.
[B.S. 28.12.2010]

HOOFDSTUK 3. Berekening van de termijnen

Artikel 7

§ 1. Voor de berekening van de in artikel 6 van het koninklijk besluit voorziene termijnen wordt rekening gehouden :

a) wanneer de vergunningsaanvraag wordt ingediend door elektronische overdracht van de gegevens, met de datum van ontvangst, verzending of notificatie voortgebracht door het informaticasysteem van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

b) wanneer de vergunningsaanvraag wordt ingediend per aangetekende post,

i. voor de datum van ontvangst van de aanvraag en van de ontbrekende elementen verkregen na een bijkomende informatie overeenkomstig artikel 6, § 3, van het koninklijk besluit, met de datum van registratie van de aangetekende zendingen in het informaticasysteem van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;

ii. voor de datum van verzending van een aanvraag voor bijkomende informatie of van notificatie van een vergunning, met de datum van verzending van de post.

§ 2. Elke vergunningsaanvraag of ontbrekend element verkregen ingevolge een bijkomende informatie die na 12.00 uur of niet op een werkdag aankomen bij de Dienst Uitzonderlijk Vervoer, wordt geacht te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.