16 DECEMBER 2010. - Ministerieel besluit betreffende de procedure, de vorm en de inhoud van de vergunning voor het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen.
[B.S. 28.12.2010]

HOOFDSTUK 4. Vorm van de vergunning

Artikel 8

Wanneer de aanvraag wordt ingediend door elektronische overdracht van de gegevens, wordt de vergunning of de weigering via het informaticasysteem in afdrukbare vorm genotificeerd.

De vergunning en haar bijlagen worden afgedrukt op wit papier van A4-formaat in gewone zwarte druk.

Artikel 9

De vermeldingen en de waarmerkingsmiddelen die op de vergunning en haar bijlagen voorkomen, moeten duidelijk leesbaar zijn.

Artikel 10

§ 1. De vergunning bevat de volgende vermeldingen :

a) de aanduiding van de overheid bevoegd voor de aflevering van de vergunning en haar logo;
b) het vergunningsnummer;
c) de vervaldatum van de vergunning;
d) de personalia van de gebruiker van het uitzonderlijk voertuig;
e) de totale afmetingen en de totale massa van het uitzonderlijk voertuig;
f) het aantal aslijnen van de voertuigen waarvan de massa’s niet voldoen aan het technisch reglement;
g) de chassisnummers van de in de vergunning bedoelde voertuigen of het nummer van de proefrittenplaat in de gevallen bedoeld in artikel 4/1;
h) de aanduiding van het type reisweg;
i) de aard van de lading;
j) in voorkomend geval, aanvullende voorschriften;
k) de datum van de vergunning en de handtekening van de gemachtigde ambtenaar.

§ 2. De technische karakteristieken van het uitzonderlijk voertuig en de gedetailleerde reisweg, evenals elk ander document dat bij de vergunning is gevoegd of moet worden gevoegd, maken wezenlijk deel uit van de vergunning.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.