23 JULI 2001

Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen. [B.S. 08.08.2001]

*** HOOFDSTUK I. DELEGATIES VAN BEVOEGDHEDEN (art. 1) ***
*** HOOFDSTUK II. HET KENTEKENBEWIJS (art. 2) ***
*** HOOFDSTUK III. KENTEKENPLATEN VOOR AUTO'S EN AANHANGWAGENS ***
Afdeling 1. Algemene bepalingen (art. 3)
Afdeling 2. Gewone en bijkomende kentekenplaten (art. 4)
Afdeling 3. Tijdelijke kentekenplaten (art. 5-6)
Afdeling 4. Diplomatieke kentekenplaten (art. 7)
Afdeling 5. Commerciële kentekenplaten (art. 10)
Afdeling 6. Kentekenplaten voor land- of bosbouwtrekkers (art. 10/1)
*** HOOFDSTUK IV. KENTEKENPLATEN VOOR MOTORFIETSEN, MOTORDRIE- EN -VIERWIELERS ***
Afdeling 1. Algemene bepalingen (art. 11)
Afdeling 2. Gewone kentekenplaten (art. 12)
Afdeling 3. Tijdelijke kentekenplaten (art. 13-14)
Afdeling 3bis. Diplomatieke kentekenplaten (art. 14/1)
Afdeling 4. Commerciële kentekenplaten (art. 15)
*** HOOFDSTUK IVbis. KENTEKENPLATEN VOOR BROMFIETSEN EN LICHTE VIERWIELERS ***
Afdeling 1. Algemene bepalingen (art. 15/1)
Afdeling 2. Gewone en bijkomende kentekenplaten (art. 15/2)
Afdeling 3. Tijdelijke kentekenplaten (art. 15/3)
Afdeling 4. Diplomatieke kentekenplaten (art. 15/4) (Opgeheven)
Afdeling 5. Commerciële kentekenplaten (art. 15/5)
*** HOOFDSTUK V. REPRODUCTIES VAN KENTEKENPLATEN (art. 16) ***
*** HOOFDSTUK VI. SLOTBEPALINGEN (art. 17-18) ***
Bijlage 1. Vorm en afmetingen karakters
Bijlage 2. Vorm en afmetingen karakters
Bijlage 2bis. Vorm en afmetingen karakters
Bijlage 3.