23 JULI 2001. - Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen.
[BS 08.08.2001]

Bijlage 1. Vorm en afmetingen karakters

Toleranties: karakters hoogte en breedte
- 0 mm, + 2 mm