23 JULI 2001. - Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen.
[BS 08.08.2001]

Hoofdstuk IVbis. Kentekenplaten voor bromfietsen en lichte vierwielers

Afdeling 3. Tijdelijke kentekenplaten

Onderafdeling 1. Tijdelijke kentekenplaten van lange duur

Artikel 15/3

§ 1. De tijdelijke kentekenplaat van lange duur, hierna de internationale kentekenplaat genoemd, heeft een witte grond. Opschrift en boord zijn robijnrood (RAL3003).

§ 2. Wat het opschrift betreft, zijn de bepalingen van artikel 15/2, § 2, van dit besluit van toepassing.

Onderafdeling 2. Tijdelijke kentekenplaten van korte duur

Artikel 15/3/1

§ 1. De tijdelijke kentekenplaten van korte duur hebben een verkeersrode grond (RAL 3020). Opschrift en boord zijn wit.

Voor bromfietsen bestaat het opschrift uit een groep van twee letters gevolgd door de laatste twee cijfers van een jaartal, boven een groep van drie letters. De tweede letterreeks begint met de letter "A" voor de bromfietsen van klasse A, met de letter "B" voor de bromfietsen van klasse B en met de letter "P" voor een “speed pedelec” als bedoeld in artikel 2.17, 3) van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Voor lichte vierwielers bestaat het opschrift uit een groep van twee letters gevolgd door de laatste twee cijfers van een jaartal, boven een tweede groep van drie letters. De tweede letterreeks begint met de letter "U".

§ 2. Twee vierkante vignetten met afmetingen 26 x 26 mm en met afgeronde hoeken worden op de kentekenplaat aangebracht. Deze vignetten vermelden de maand op het rechtse vignet en de dag op het linkse. Het vertoont eveneens een ovaal logo van het ministerie van verkeer en infrastructuur dat zich tussen de twee cijfers van het dag- en maandnummer bevindt en de gestileerde letters "C" en "V" bevat. Deze vignetten in combinatie met het jaartal vermeld op de kentekenplaat, geven de uiterste geldigheidsdatum van de inschrijving weer.

§ 3. Transit-kentekenplaten zijn voorzien van een rood vignet; voorlopige kentekenplaten hebben een blauw vignet.

§ 4. De kentekenplaat van korte duur voor tijdelijk verblijf en voor export beginnen met de letter ″W″, gevolgd door de letter ″S″.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.