23 JULI 2001. - Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen.
[BS 08.08.2001]

Bijlage 2bis. Vorm en afmetingen karakters

Toleranties: karakters hoogte en breedte +/- 0.5 mm