23 JULI 2001. - Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen.
[BS 08.08.2001]

Hoofdstuk II. Het kentekenbewijs

Artikel 2

§ 1. Het kentekenbewijs bestaat uit twee delen, zijnde een Deel I en Deel II. Beide delen zijn overwegend zandkleurig en bevatten onder andere een watermerk, fluorescerende vezels en een fluorescerende opdruk als beveiliging tegen vervalsing. Het mag voorzien zijn van een bijkomende perforatiestrook aan de laterale uiteinden. Naast de gewone zwarte opdruk vertonen beide delen een specifiek achtergrondschriftbeeld. Dit achtergrondschriftbeeld is in irisbedrukking.

§ 2. Het kentekenbewijs Deel I bestaat uit twee bladzijden op A5 formaat waarvan de gewone zwarte opdruk de volgende vermeldingen bevat :

op de eerste bladzijde :

a) de aanduiding alsook het onderscheidingsteken van het Koninkrijk België;

b) de aanduiding van de overheid die bevoegd is voor de afgifte van het kentekenbewijs;

c) de vermelding "kentekenbewijs Deel I" in grote letters; deze vermelding wordt eveneens na een passende tussenruimte in kleine letters aangebracht in de overige talen van de Europese Unie;

d) de vermelding "Europese Unie";

e) de specifieke voertuig- of inschrijvingsgegevens waarop het kentekenbewijs betrekking heeft, met name de gegevens bedoeld in artikel 7, 1°, 2°, 2° /1, 7° en 11°, van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen; deze gegevens worden voorafgegaan door bijbehorende geharmoniseerde communautaire codes, gedefinieerd in punten II-5 en II-6 van bijlage I van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen, gewijzigd bij Richtlijn 2003/127/EG van de Commissie van 23 december 2003;

f) een veiligheidsnummer;

g) het inventarisnummer van het document;

h) algemene inlichtingen bestemd voor de tenaamgestelde van het kentekenbewijs, alsook voor de douaneoverheid;

i) een vermelding dat de tenaamgestelde van het kentekenbewijs niet door middel van dit bewijs wordt aangeduid als de eigenaar van het voertuig;

j) een vermelding dat het kentekenbewijs Deel I steeds aanwezig dient te zijn in het voertuig;

k) in het geval van een kentekenbewijs dat wordt afgegeven bij een inschrijving in transit, een specifieke vermelding betreffende de aard en de duur van de vrijstelling van fiscale lasten;

l) de naam en het adres van de afzender;

m) de persoonsgegevens waarop dit kentekenbewijs betrekking heeft, voorafgegaan door de bijhorende geharmoniseerde communautaire codes :

- als de tenaamgestelde van het kentekenbewijs een natuurlijke persoon is, de gegevens van artikel 8, 1° van hetzelfde koninklijk besluit, met uitsluiting evenwel van de geboortedatum, en de gegevens van artikel 8, 2° of 3° van hetzelfde koninklijk besluit op de datum van afgifte van het kentekenbewijs;

- als de tenaamgestelde een rechtspersoon is, de gegevens van artikel 9, 1°, 2° en 4°, van hetzelfde koninklijk besluit, evenals de gegevens van artikel 9, 3° van hetzelfde koninklijk besluit op de datum van afgifte van het kentekenbewijs;

n) een vermelding dat de tenaamgestelde van het kentekenbewijs niet door middel van dit kentekenbewijs wordt aangeduid als de eigenaar van het voertuig; die vermelding wordt voorafgegaan door de bijbehorende geharmoniseerde communautaire code;

o) voor een tijdelijke inschrijving kan zowel het voorlopige of tijdelijke verblijfsadres.

op de tweede bladzijde :

a) de datum van afgifte van het kentekenbewijs, voorafgegaan door de woorden "ORIGINEEL VAN" of "DUPLICAAT VAN" naargelang het geval;

b) enkele specifieke codes of refertenummers eigen aan de overheid die bevoegd is voor de afgifte van het kentekenbewijs;

c) de specifieke voertuig- of inschrijvingsgegevens waarop het kentekenbewijs betrekking heeft, met name de gegevens bedoeld in artikel 7, 4° tot 6°, 8° tot 10°, 12° tot 14°, 19° tot 22°, 24° tot 26°, 30° en 38°, van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen; deze gegevens worden voorafgegaan door bijbehorende geharmoniseerde communautaire codes, gedefinieerd in punten II-5 en II-6 van Bijlage I van Richtlijn 2003/127/EG van de Commissie van 23 december 2003 totwijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen; de gegevens van artikel 7, 13° en 38° van hetzelfde koninklijk besluit daarentegen worden enkel voorafgegaan door een toegevoegde nationale code die tussen haakjes wordt geplaatst;

§ 3. Het kentekenbewijs Deel II bestaat uit twee bladzijden op A5 formaat waarvan de gewone zwarte opdruk de volgende vermeldingen bevat :

op de eerste bladzijde :

a) dezelfde vermeldingen als bedoeld in § 2, 1°, a), b), d) tot g), i) en m) van dit besluit;

b) een vermelding dat het kentekenbewijs Deel II apart dient bewaard te worden van Deel I, niet in het voertuig;

c) de vermelding “kentekenbewijs Deel II” in grote letters; deze vermelding wordt eveneens in kleine letters aangebracht in de officiële talen van de Europese Unie;

d) algemene inlichtingen bestemd voor de tenaamgestelde van het kentekenbewijs.

op de tweede bladzijde :

dezelfde vermeldingen als bedoeld in § 2, 2°, a), b) en c).

§ 4. Het kentekenbewijs dat wordt afgegeven bij een inschrijving "proefritten" of "handelaar", heeft dezelfde kenmerken als het kentekenbewijs vermeld in § 1 van dit besluit.

§ 5. Het kentekenbewijs Deel I dat wordt afgegeven bij een inschrijving "proefritten" of "handelaar" bestaat uit twee bladzijden op A5 formaat waarvan de gewone zwarte opdruk de volgende vermeldingen bevat :

op de eerste bladzijde :

dezelfde vermeldingen als bedoeld in § 2, 1°, a) tot d), f) tot h), j), l) en m) van dit besluit, met uitsluiting evenwel van deze gegevens vermeld onder m) die zijn bedoeld in artikel 9, 3° en 5°, van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen.

Bovendien vermelden ze de specifieke inschrijvingsgegevens waarop het kentekenbewijs betrekking heeft, met name de gegevens bedoeld in artikel 7, 1° en 11° van het koninklijk beluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen;

op de tweede bladzijde :

dezelfde vermeldingen als bedoeld in § 2, 2°, a) en b) van dit besluit.

Bovendien vermelden ze :

a) de cilinderinhoud of naargelang het geval, de technische toelaatbare ;

b) de aard en de datum van toekenning van de kentekenplaat;

c) de uiterste geldigheidsdatum van de inschrijving “proefritten“ of “handelaar”.

§ 6. Kentekenbewijs Deel II dat wordt afgegeven bij een inschrijving "proefritten" of "handelaar" bestaat uit twee bladzijden op A5 formaat waarvan de gewone zwarte opdruk de volgende vermeldingen bevat :

op de eerste bladzijde :

dezelfde vermeldingen als bedoeld in § 2, 1° a), b), d), e), f), en g) van dit besluit.

Bovendien vermelden ze :

a) de woorden “kentekenbewijs Deel II” in grote letters; deze vermelding wordt eveneens in kleine letters aangebracht in de officiële talen van de Europese Unie;

b) de zin “het kentekenbewijs Deel II dient apart te worden bewaard, niet in het voertuig”.

c) de specifieke inschrijvingsgegevens waarop het kentekenbewijs betrekking heeft, met name de gegevens bedoeld in artikel 7 , 1° en 11° van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen;

d) algemene inlichtingen bestemd voor de tenaamgestelde van het kentekenbewijs.

op de tweede bladzijde :

dezelfde vermeldingen als bedoeld in § 2, 2°, a) en b) van dit besluit.

Bovendien vermelden ze :

a) de cilinderinhoud of naargelang het geval, de technische toelaatbare ;

b) de aard en de datum van toekenning van toekenning van de kentekenplaat;

c) de uiterste geldigheidsdatum van de inschrijving “proefritten“ of "handelaar".

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.