23 JULI 2001. - Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen.
[BS 08.08.2001]

Hoofdstuk I. Delegaties van bevoegdheden

Artikel 1

Voor de uitvoering van artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen wordt machtiging verleend aan de directeur-generaal van het bestuur van wegverkeer en infrastructuur.
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.