23 JULI 2001. - Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen.
[BS 08.08.2001]

Hoofdstuk III. Kentekenplaten voor auto's en aanhangwagens

Afdeling 3. Tijdelijke kentekenplaten

Onderafdeling 1. Tijdelijke kentekenplaten van korte duur

Artikel 5

§ 1. De tijdelijke kentekenplaten van korte duur bedoeld in artikel 20, § 1, 3° en 3/1° van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen hebben een verkeersrode grond (RAL 3020). Opschrift en boord zijn wit.

Het opschrift bestaat uit :

1° voor wat betreft de "rechthoekige kentekenplaat", een groep van twee letters gevolgd door de laatste twee cijfers van een jaartal, gevolgd door drie letters. De cijfers worden gescheiden van de letters door een scheidingsstreepje ter hoogte van de horizontale middellijn van de kentekenplaat.

2° voor wat betreft de “motorfiets kentekenplaat”, een groep van twee letters gevolgd door een scheidingsstreepje en de laatste twee cijfers van een jaartal, boven een groep van drie letters.

§ 2. Twee vierkante vignetten met afmetingen 26 x 26 mm en met afgeronde hoeken worden op de kentekenplaat aangebracht. Deze vignetten vermelden de maand op het onderste vignet en de dag op het bovenste vignet. Het vertoont eveneens een ovaal logo van het ministerie van verkeer en infrastructuur dat zich tussen de twee cijfers van het dag- en maandnummer bevindt en de gestileerde letters " C " en " V " bevat. Deze vignetten in combinatie met het jaartal vermeld op de kentekenplaat, geven de uiterste geldigheidsdatum van de inschrijving weer.

§ 3. Transit-kentekenplaten zijn voorzien van een rood vignet; voorlopige kentekenplaten hebben een blauw vignet.

§ 4. De verschillende soorten tijdelijke kentekenplaten van korte duur vertonen de volgende bijzondere kenmerken :

1° de kentekenplaat van korte duur voor tijdelijk verblijf “auto” : de eerste letter "W" wordt gevolgd door een tweede letter met uitsluiting van de letters "M", "Q" en "S";

WAr

2° de kentekenplaat van korte duur voor tijdelijk verblijf “aanhangwagen”: de eerste letter "W" wordt gevolgd door de letter "Q";

3° de kentekenplaat van korte duur voor export “auto” : de eerste letter "X" wordt gevolgd door een tweede letter met uitsluiting van de letters "M", "Q" en "S";

XAr

4° de kentekenplaat van korte duur voor export “aanhangwagen” : de eerste letter "X" wordt gevolgd door de letter "Q".

Onderafdeling 2. Tijdelijke kentekenplaten van lange duur

Artikel 6

§ 1. De tijdelijke kentekenplaat van lange duur, « internationale kentekenplaat » genoemd, die bedoeld wordt in artikel 20, § 1, 4°, van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, heeft een witte grond. Opschrift en boord zijn robijnrood (RAL 3003).

Wat het opschrift betreft, zijn de bepalingen van artikel 4, § 1, punten 1° en 2°, van dit besluit van toepassing.

Grond, sterren en onderscheidingsteken zijn retroflecterend.

§ 2. Bij het verstrijken van de geldigheid van de tijdelijke kentekenplaat van lange duur kan het opschrift niet behouden worden voor de inschrijving onder een gewone kentekenplaat.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.