23 JULI 2001. - Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen.
[BS 08.08.2001]

Hoofdstuk III. Kentekenplaten voor auto's en aanhangwagens

Afdeling 5. Commerciële kentekenplaten

Artikel 10

§ 1. De commerciële kentekenplaat heeft een witte grond. Opschrift en boord zijn mintgroen (RAL 6029).

Het opschrift bestaat uit :

voor wat betreft de rechthoekige kentekenplaat, een (index)cijfer, gevolgd door een scheidingsstreepje ter hoogte van de horizontale middellijn van de kentekenplaat en een combinatie van hetzij drie letters gevolgd door drie cijfers, hetzij drie cijfers gevolgd door drie letters.

voor wat betreft de vierkante kentekenplaat, een (index)cijfer gevolgd door een scheidingsstreepje en een groep van maximaal drie letters of cijfers boven een groep van maximaal vier letters of cijfers;de groepen tezamen genomen bestaan uitsluitend uit combinaties zoals voorzien in 1°, zonder scheidingsstreepjes

§ 2. Onder het scheidingsstreepje tussen de groep van drie letters en drie cijfers wordt een rechthoekig vignet met afgeronde hoeken aangebracht dat 26 millimeter breed is en 26 millimeter hoog. Dit vignet vertoont uiterst rechts een individueel nummer in kleine zwarte druk en vermeldt links daarvan in het wit :

het jaartal, voluit geschreven en in kleine druk;

de afkorting « DIV », in kleine druk;

het jaartal waarvan het verstrijken de inschrijving van het voertuig teniet doet, in grote druk;

een ovalen logo van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer dat zich tussen de laatste twee cijfers van het jaartal bevindt en de gestileerde letters « C » en « V » bevat.

§ 3. De verschillende soorten commerciële kentekenplaten vertonen de volgende bijzondere kenmerken:

  1. de proefrittenplaat « auto » : de eerste twee letters « ZX », « ZY » of « ZZ » worden gevolgd door een derde letter met uitsluiting van de letters « M », « Q », « U » en « W »;
  2. de proefrittenplaat « aanhangwagen » : de eerste twee letters « ZZ » worden gevolgd door de derde letter « Q » of « U »;
  3. de handelaarsplaat « auto » : de eerste letter « Z » wordt gevolgd door een tweede letter, met uitzondering van de letters « M », « Q », « U » en « W » tot « Z »;
  4. de handelaarsplaat « aanhangwagen » : de eerste letter « Z » wordt gevolgd door de tweede letter « Q » of « U ».
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.