23 JULI 2001. - Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen.
[BS 08.08.2001]

Hoofdstuk IV. Kentekenplaten voor motorfietsen, motordrie- en -vierwielers

Afdeling 3. Tijdelijke kentekenplaten

Onderafdeling 1 Tijdelijke kentekenplaten van korte duur

Artikel 13

§ 1. De tijdelijke kentekenplaten van korte duur bedoeld in artikel 20, § 1, 3° en 3/1° van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen hebben een verkeersrode grond (RAL 3020) . Opschrift en boord zijn wit.

Het opschrift bestaat uit een groep van twee letters gevolgd door een scheidingsstreepje en de laatste twee cijfers van een jaartal, boven een groep van drie letters.

§ 2. Twee vierkante vignetten met afmetingen 26 x 26 mm en met afgeronde hoeken worden op de kentekenplaat aangebracht. Deze vignetten vermelden de maand op het onderste vignet en de dag op het bovenste. Het vertoont eveneens een ovaal logo van het ministerie van verkeer en infrastructuur dat zich tussen de twee cijfers van het dag- en maandnummer bevindt en de gestileerde letters " C " en " V " bevat. Deze vignetten in combinatie met het jaartal vermeld op de kentekenplaat, geven de uiterste geldigheidsdatum van de inschrijving weer.

§ 3. Transit-kentekenplaten zijn voorzien van een rood vignet; voorlopige kentekenplaten hebben een blauw vignet.

§ 4. De verschillende soorten tijdelijke kentekenplaten van korte duur vertonen de volgende bijzondere kenmerken :

1° de kentekenplaat van korte duur voor tijdelijk verblijf : de eerste letter "W" wordt gevolgd door de letter "M";

2° de kentekenplaat van korte duur voor export : de eerste letter "X" wordt gevolgd door de letter "M".

Onderafdeling 2 Tijdelijke kentekenplaten van lange duur

Artikel 14

§ 1. De tijdelijke kentekenplaat van lange duur, hierna de internationale kentekenplaat genoemd, heeft een witte grond. Opschrift en boord zijn robijnrood (RAL 3003).

Wat het opschrift betreft, zijn de bepalingen van artikel 12, § 2, van dit besluit van toepassing.

§ 2. Bij het verstrijken van de geldigheid van de tijdelijke kentekenplaat van lange duur kan het opschrift niet behouden worden voor de inschrijving onder een gewone kentekenplaat.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.