23 JULI 2001. - Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen.
[BS 08.08.2001]

Hoofdstuk V. Reproducties van kentekenplaten

Artikel 16

§ 1. De afmetingen, vorm, kleur, opschrift en grafie van de reproductie zijn nagenoeg identiek aan de kenmerken van de overeenstemmende kentekenplaat met hetzelfde nummer. De reproductie mag geen ander opschrift bevatten dan het kenteken van de overeenstemmende kentekenplaat.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1 bestaat er wat betreft de reproductie van de kentekenplaat met afmetingen zoals bepaald in artikel 3, § 2 die voldoet aan de bepalingen van dit besluit, de keuze tussen de afmetingen zoals bepaald in voornoemd artikel. Wat betreft de reproductie van de kentekenplaat met afmetingen zoals bepaald in artikel 3, § 5, bestaat de keuze tussen de afmetingen bepaald in de artikelen 3, § 2 en 3, § 5, op voorwaarde dat de door de constructeur van het voertuig voorziene originele plaats voor het aanbrengen van een reproductie te klein is voor een reproductie met de afmetingen bepaald in artikel 3, § 2.

§ 3. In afwijking van paragraaf 1 mag de kentekenplaat die niet voldoet aan de bepalingen van dit besluit eveneens gereproduceerd worden met de afmetingen en vorm zoals bepaald in artikel 3, § 2, eerste streepje, en de grafie en het Europees symbool zoals bepaald in artikel 3, paragraaf 2 en 3;

§ 4. De reproductie van de kentekenplaat die voldoet aan de bepalingen van dit besluit dient eveneens te voldoen aan volgende vereisten :

de reproductie is vervaardigd uit één enkele aluminiumplaat van het type EN 1050A of 1200/H42, conform de norm EN-485 en met een dikte tussen 0,95 en 1,25 millimeter, of uit een acrylaatplaat van minimum 3,00 millimeter. De hoeken van de platen zijn afgerond : de straal van deze afrondingen bedraagt 10 ± 2 millimeter.

Elke hoek van de plaat is voorzien een gat, met een diameter van 6 mm en met het middelpunt op 12 mm van de buitenranden van de plaat voor de reproducties van de kentekenplaten bedoeld in hoofdstuk III en met een diameter van 5 mm en met het middelpunt op 9 mm van de buitenranden van de plaat voor de reproducties van de kentekenplaten bedoeld in hoofdstuk IV;

de dragende plaat dient achteraan voorzien te zijn van een identificatieteken van de plaatfabrikant;

de reproductie is voorzien van een retroreflecterende film van klasse 1, rechtstreeks gelamineerd of vastgehecht op de totale oppervlakte van de dragende plaat, waarvan de minimale retroreflectiecoefficiënt moet overeenstemmen met de gegevens in tabel 1 van bijlage 3 van dit besluit. De trichromatische coördinaten van de witte, blauwe en gele kleur zijn begrepen binnen de grenzen van de zone bepaald door de coördinaten aangeduid in tabel 2 van bijlage 3 van dit besluit. De kleuren hebben minstens de aangeduide minimale luminantiefactor en de identieke RAL code van de overeenstemmende kentekenplaat;

de retroreflecterende film dient voorzien te zijn van een kleurloos identificatieteken van de filmfabrikant evenals de referentie van de afkondigingsdatum van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen.

de tekens van het opschrift hebben de vorm en afmetingen zoals bepaald in bijlage 1 voor de reproducties van de kentekenplaten bedoeld in hoofdstuk III. De onderlinge horizontale afstand tussen het middelpunt van elk teken bedraagt 50 millimeter. De tekens van het opschrift hebben de vorm en afmetingen zoals bepaald in bijlage 2 voor de reproducties van de kentekenplaten bedoeld in hoofdstuk IV. De onderlinge horizontale afstand tussen het middelpunt van elk teken bedraagt 39,2 millimeter. De verticale afstand tot de boven- en onderrand van de plaat dient gelijk te zijn.

in het geval van een aluminiumplaat dient het opschrift en de boord in een reliëf van minimum 1,15 mm ten opzichte van de grond van de dragende plaat gestanst te zijn.

de fabrikant van de reproductie dient ISO 9001-2008 gecertificeerd te zijn;

§ 5. Het vignet voor tijdelijke of commerciële kentekenplaten dient niet op de reproductie te worden weergegeven.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.