23 JULI 2001. - Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen.
[BS 08.08.2001]

Hoofdstuk VI. Slotbepalingen

Artikel 17

Het ministerieel besluit van 30 augustus 1967 waarbij het model van de nummerplaten en inschrijvingsbewijzen alsmede van de voor te leggen attesten om de inschrijving van een voertuig met eigen beweegkracht te bekomen wordt bepaald, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 12 juli 1968, 18 juni 1971, 20 december 1971, 24 april 1973, 25 november 1974 en 4 september 1975, wordt opgeheven.

Artikel 17/1

De kentekenbewijzen evenals de kentekenplaten uitgereikt krachtens het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen evenals de bestaande reproducties die niet langer voldoen aan de bepalingen van dit besluit, blijven geldig tot op het ogenblik van de eerstvolgende inschrijving of herinschrijving.

Artikel 17/2

De voertuigen bedoeld in artikel 1, § 2, 59°, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, die overeenkomstig artikel 10/1, §§ 1 tot 4 dienen ingeschreven te zijn en waarvan de datum eerste inschrijving plaats had :

a) vóór 1 januari 2002, dienen uiterlijk vóór 1 januari 2015 heringeschreven te zijn;

b) vanaf 1 januari 2002 en vóór 1 januari 2007, dienen uiterlijk vóór 1 juli 2014 heringeschreven te zijn;

c) vanaf 1 januari 2007, dienen uiterlijk vóór 1 januari 2014 heringeschreven te zijn.

Artikel 18

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.