27 MAART 1998. - Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.
[B.S. 30.04.1998]

Artikel 1

Het centrum bedoeld in artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs is het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid V.Z.W., Afdeling CARA - Rijgeschiktheid en voertuigaanpassing - Haachtsesteenweg 1405 te 1130 Brussel.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1998.