27 MAART 1998. - Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.
[B.S. 30.04.1998]

Opgeheven vanaf 1 mei 2019 voor wat betreft het Waals Gewest. Voor het Waals equivalent, zie M.B. 21-12-2018 ter uitvoering van artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

Artikel 1. Het centrum bedoeld in artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs is het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid V.Z.W., Afdeling CARA - Rijgeschiktheid en voertuigaanpassing - Haachtsesteenweg 1405 te 1130 Brussel.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1998.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.