Ministeriële omzendbrieven

 • 23 APRIL 2015
  Ministeriële omzendbrief betreffende het dragen van de veiligheidsgordels in brandweervoertuigen.
 • 29 SEPTEMBER 2014
  Omzendbrief. — Dragen van de gordel in de interventievoertuigen. (opgeheven)
 • 14 MEI 2012
  Ministeriële Omzendbrief houdende de campagne voor verkeersveiligheid: “Rijden onder invloed van alcohol – BOB”.
 • 20 FEBRUARI 2012
  Ministeriële omzendbrief betreffende de certificering van reproducties van kentekenplaten.
 • 25 OKTOBER 2011
  Ministeriële Omzendbrief houdende de campagne voor verkeersveiligheid: “Rijden onder invloed van alcohol – BOB”.
 • 12 MAART 2010
  Ministeriële Omzendbrief betreffende sommige verbouwde voertuigen (cat. M1).
 • 11 JANUARI 2010
  Ministeriële omzendbrief betreffende de plaatsing van de verkeersborden die betrekking hebben op verkeersbeperkingen voor vervoer van gevaarlijke goederen (A.D.R.).
 • 22 JANUARI 2009
  Omzendbrief betreffende de gemeentelijke machtiging die praalwagens toelaat gebruik te maken van de openbare weg.
 • 8 SEPTEMBER 2008
  Ministeriële omzendbrief tot bepaling van de beoordelingswijze van de theoretische en praktische examens met het oog op het behalen van het getuigschrift van basiskwalificatie bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.
 • 4 MAART 2008
  Ministeriële omzendbrief inzake de bevoegdheid van de brandweer tot het regelen van het wegverkeer bij een interventie op de openbare weg.
 • 15 JANUARI 2007
  Omzendbrief betreffende de vrijstelling van de snelheidsbegrenzer voor de voertuigen van de categorieën N2 en N3 uitsluitend voorbehouden voor het transport van fondsen.
 • 20 JULI 2006
  Omzendbrief met richtlijnen inzake het praktisch onderricht voor voertuigen categorie B.
 • 20 JULI 2006
  Omzendbrief betreffende de hervorming van de rijopleiding categorie B.
 • 5 AUGUSTUS 2005
  Omzendbrief betreffende de toepassing van de eerste alinea van artikel 22 van het koninklijk besluit van 14 juli 2005 ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 3821/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 december 1985, betreffende het controleapparaat in het domein van het wegvervoer.
 • 19 MAART 2004
  Omzendbrief betreffende de verlaagde voertuigen.
 • 25 APRIL 2003
  Ministeriële omzendbrief betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap.
 • 7 MEI 2002
  Ministeriële omzendbrief betreffende de oversteekplaatsen voor voetgangers.
 • 3 MEI 2002
  Ministerieel rondschrijven betreffende de toepassing van de maximum snelheidsbeperking van 30 km per uur in de schoolomgeving.
 • 3 MEI 2002
  Ministeriële omzendbrief betreffende de verhoogde inrichtingen, bestemd om de snelheid te beperken tot 30 km/u en de rijbaankussens.
 • 3 APRIL 2001
  Ministeriële omzendbrief betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap.
 • 20 JULI 2000
  Richtlijn van de Minister van Justitie inzake verkeersagressie.
 • 5 JULI 1999
  Ministerieel rondschrijven betreffende de gemachtigde opzichters.
 • 30 OKTOBER 1998
  Ministerieel rondschrijven betreffende de toepassing van het beperkt éénrichtingsverkeer.
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.