5 AUGUSTUS 2005 - Omzendbrief betreffende de toepassing van de eerste alinea van artikel 22 van het koninklijk besluit van 14 juli 2005 ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 3821/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 december 1985, betreffende het controleapparaat in het domein van het wegvervoer.
(B.S. 05.08.2005)

Aan de titularissen van - vanaf 5 augustus 2005 - als nieuw ingeschreven voertuigen die met een tachograaf moeten uitgerust zijn.

Het koninklijk besluit van 14 juli 2005 ter uitvoering van de verordening (EG) nr 3821/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer, gewijzigd bij Verordening (EG) nr 2135/98 van de Raad van 24 september 1998 en aangepast aan de vooruitgang van de techniek door Verordening (EG) nr. 1360/2002 van de Commissie van 13 juni 2002, stelt in zijn artikel 22, eerste alinea :

« De nieuwe voertuigen ingeschreven vanaf 5 augustus 2005 zijn uitgerust met een digitale tachograaf. Evenwel, voor de periode tussen 5 augustus 2005 en 31 december 2005, mogen deze uitgerust zijn met een analoge tachograaf indien de houder van de inschrijving het bewijs levert dat het onmogelijk was het voertuig uit te rusten met een digitale tachograaf. »

De onmogelijkheid het voertuig uit te rusten met een digitale tachograaf kan het gevolg zijn van :

  • het niet beschikbaar zijn van digitale apparaten op het ogenblik van de constructie van het voertuig;
  • de onmogelijkheid het voertuig in te schrijven vóór 5 augustus 2005.

Deze onmogelijkheid moet ter gelegenheid van de eerste, verplichte technische controle van het voertuig worden aangetoond d.m.v. een attest - degelijk gedateerd en ondertekend - verstrekt door een fabrikant van digitale tachografen of de voertuigconstructeur (of zijn gemandateerde) die bevestigt dat op het ogenblik van de montage geen digitale apparaten konden geleverd of geïnstalleerd worden.

Op basis van dit document en tot en met 31 december 2005 zal de technische controle voertuigen kunnen aanvaarden die met een analoog apparaat zijn uitgerust. Indien het station het attest als onvoldoende beoordeelt, zal het logischerwijze de tekortkoming ten opzichte van het technisch reglement vaststellen.

De Minister van Mobiliteit,
R. LANDUYT

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.