Wetten

 • 15 JULI 2013
  Wet betreffende het eRegister van wegvervoersondernemingen.
 • 15 JULI 2013
  Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg.
 • 15 JULI 2013
  Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006.
 • 19 MEI 2010
  Wet houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen.
 • 6 DECEMBER 2005
  Wet betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid.
 • 11 JUNI 2004
  Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen.
 • 21 NOVEMBER 1989
  Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
 • 21 JUNI 1985
  Wet betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
 • 18 FEBRUARI 1969
  Wet betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg.
 • 16 MAART 1968
  Wet betreffende de politie over het wegverkeer.
 • 26 APRIL 1962
  Wet betreffende het gemeenschappelijk vervoer van de leerlingen van de onderwijsinrichtingen.
 • 12 JULI 1956
  Wet tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen.
 • 30 DECEMBER 1946
  Besluitwet betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en autocar.
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.