20 SEPTEMBER 1947. - Regentsbesluit houdende algemeen reglement betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijke vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer.
(B.S. 05.11.1947)

Artikel 1

De algemene voorwaarden die gelden voor het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijk vervoer, het bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer zijn vastgesteld in bijgaand reglement.

Artikel 2

De Minister van Verkeerswezen is belast met de uitvoering van dit besluit.


20 september 1947 - Reglement tot vaststelling van de algemene voorwaarden betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijk vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.