20 SEPTEMBER 1947. - Reglement tot vaststelling van de algemene voorwaarden betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijk vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer.
(B.S. 05.11.1947)

B. Aanvullende algemene voorwaarden betreffende het geregeld vervoer

Vergoedingen te betalen aan de nationale maatschappijen van spoorwegen en aan de maatschappijen en verenigingen die concessiehouder zijn van tramlijnen waarbij de staat belangen heeft

Artikel 45

De vergoedingen voorzien ten bate van de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen, van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen en van de maatschappijen en verenigingen, die concessiehouder zijn van tramlijnen, waarbij de Staat belangen heeft, worden berekend op het totaal bruto-bedrag van de ontvangsten van de dienst, na aftrek van de belasting op het vervoer.

Die vergoedingen zijn vanaf de datum van inbedrijfstelling van de dienst verschuldigd en per vervallen kwartaal betaalbaar binnen dertig dagen na de laatste dag van het kwartaal, volgens de door de rechthebbende maatschappijen of verenigingen bepaalde modaliteiten.

Opgeheven voor wat betreft het geregeld vervoer en het geregeld tijdelijk vervoer, dat door de VVM wordt georganiseerd, en de bijzondere vormen van geregeld vervoer.