Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer

"Wegverkeerswet"

B.S. 27.03.1968

Dit reglement is beschikbaar als download voor gebruik offline.
*** TITEL I. REGLEMENTERING ***
Hoofdstuk I. Algemene reglementen (art. 1)
Hoofdstuk II. Aanvullende reglementen (art. 2-6)
Hoofdstuk III. Raadgevende commissies (art. 7)
Hoofdstuk IV. Regeling eigen aan de autosnelwegen (art. 8)
Hoofdstuk V. Sportwedstrijden en sportcompetities (art. 9)
Hoofdstuk VI. Gemeentelijke politiereglementen (art. 10)
Hoofdstuk VII. Bevelen van bevoegde personen (art. 11)
Hoofdstuk VIII. Openbaarmaking (art. 12)
*** TITEL II. VERKEERSTEKENS***
Hoofdstuk I. Plaatsing van de verkeerstekens (art. 13-16)
Hoofdstuk II. Bekostiging van de verkeerstekens (art. 17)
Hoofdstuk III. Toezicht op verkeerstekens en ambtshalve uitvoering (art. 18-20)
*** TITEL III. HET RIJBEWIJS ***
Hoofdstuk I. Algemene regels (art. 21-22)
Hoofdstuk II. Voorwaarden tot verkrijging (art. 23-24)
Hoofdstuk III. Opgeheven (art. 25)
Hoofdstuk IV. Bijzondere regels (art. 26-27/1)
*** TITEL IV. STRAFBEPALINGEN EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN ***
Hoofdstuk I. Definitie (art. 28)
Hoofdstuk II. Overtreding van de reglementen (art. 29-29quater)
Hoofdstuk III. Overtreding van de bepalingen betreffende het rijbewijs en de leervergunning (art. 30-32)
Hoofdstuk IV. Vluchtmisdrijf (art. 33)
Hoofdstuk V. Alcoholopname en dronkenschap (art. 34-37/1)
Hoofdstuk Vbis. Andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden (strafbepalingen) (art. 37bis)
Hoofdstuk VI. Verval van het recht tot sturen
- Afdeling 1. Verval uitgesproken als straf (art. 38-41)
- Afdeling 2. Verval uitgesproken wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid (art. 42-44)
- Afdeling 3. Bepalingen gemeen aan de vervallenverklaring van het recht tot sturen (art. 45-49/1)
Hoofdstuk VII. Immobilisering en verbeurdverklaring van voertuigen (art. 50-54bis)
Hoofdstuk VIII. Onmiddellijke intrekking van het rijbewijs of van de leervergunning (art. 55-58)
Hoofdstuk VIIIbis. De immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel (art. 58bis)
Hoofdstuk IX. Alcoholopname : ademtest, ademanalyse en tijdelijk rijverbod (art. 59-61)
Hoofdstuk IXbis. Andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden : test en tijdelijk rijverbod (art. 61bis-61quater)
Hoofdstuk X. Voertuigen uitgerust met een alcoholslot in het kader van een veroordeling (art. 61quinquies-61sexies)
*** TITEL V. STRAFVORDERING, BEVEL TOT BETALING EN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ***
Hoofdstuk I. Opsporing en vaststelling van de misdrijven
- Afdeling 1. Bevoegde personen (art. 62)
- Afdeling 1bis. Tegenwerking van de opsporing en van de vaststelling van overtredingen (art. 62bis)
- Afdeling 2. Speekselanalyse - Bloedproef (art. 62ter-64)
Hoofdstuk II. Eventueel verval van de strafvordering tegen betaling van een som of na het volgen van een opleiding (art. 65)
Hoofdstuk II/1. Bevel tot betalen (art. 65/1)
Hoofdstuk III. Schadevergoeding (art. 66)
Hoofdstuk IV. Personen die burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor de geldboete (art. 67)
Hoofdstuk IVbis. Identificatie van de overtreder (art. 67bis-67ter)
Hoofdstuk V. Verjaring (art. 68-68/1)
*** TITEL VI. ALLERLEI BEPALINGEN (art. 69-69bis) ***
*** TITEL VII. OVERGANGSBEPALING (art. 70) ***
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.