16 MAART 1968. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer.
[B.S. 27.03.1968]

Titel I: Reglementering

Hoofdstuk III : Raadgevende commissies

Artikel 7

Artikel 7 werd opgeheven, voor wat betreft de federale overheid, bij art. 3 van de Wet van 20 juli 2005, B.S. 11.08.2005, inwerkingtreding 1 januari 2008.
Artikel 7 werd opgeheven, voor wat betreft het Vlaams Gewest, bij art. 13 van het decreet van 16 mei 2008, B.S. 10.06.2008, inwerkingtreding 5 april 2009.
Artikel 7 werd opgeheven, voor wat betreft het Waals Gewest, bij art. 4 van het decreet van 19 december 2007, B.S. 14.01.2008, inwerkingtreding 1 januari 2008.
Artikel 7 werd opgeheven, voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij art. 19 van de ordonnantie van 3 april 2014, B.S. 14.05.2014, inwerkingtreding 24 mei 2014.
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.