16 MAART 1968. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer.
[B.S. 27.03.1968]

Titel II: Verkeerstekens

Hoofdstuk II : Bekostiging van de verkeerstekens

Artikel 17

(Opgeheven)