16 MAART 1968. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer.
[B.S. 27.03.1968]

Titel III: Het rijbewijs

Hoofdstuk III : Opgeheven

Artikel 25

... Opgeheven Wet 9 juli 1976, artikel 6.