16 MAART 1968. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer.
[B.S. 27.03.1968]

Titel V: Strafvordering, bevel tot betaling en burgerlijke rechtsvordering

Hoofdstuk III : Schadevergoeding

Artikel 66

De bij deze gecoördineerde wetten bepaalde straffen worden toegepast, behoudens de te verlenen schadevergoeding indien daartoe grond bestaat.