6 DECEMBER 2005. - Wet betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid.
[B.S. 21.12.2005]

Hoofdstuk IV. Overgangsbepalingen

Artikel 12

In afwijking van artikel 6 gebeurt de in artikel 6, tweede lid bedoelde bekendmaking voor het jaar 2005 uiterlijk binnen tien dagen na de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad.

In afwijking van artikel 4, tweede lid moeten de lokale politiezones en de federale politie hun actieplan voor het jaar 2005 uiterlijk overzenden binnen tien dagen na de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad.

In afwijking van artikel 4, vierde lid spreken de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Mobiliteit zich voor het jaar 2005 uit binnen vier maanden vanaf de ontvangst van het actieplan. Na deze termijn wordt hun goedkeuring geacht te zijn gegeven.

In afwijking van artikel 8 wordt voor het jaar 2005 een eerste schijf gestort na de goedkeuring van de actieplannen inzake verkeersveiligheid.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.