Wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan, parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren

B.S. 23.03.1965

Opgeheven, voor wat betreft het Vlaamse Gewest, bij artikel 3 van het Decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven (B.S. 26.06.2010).
Opgeheven, voor wat betreft het Waalse Gewest, bij artikel 104 van het Decreet van 29 oktober 2011 houdende wijziging van verscheidene decreten betreffende de bevoegdheden van Wallonië (B.S. 24.11.2011).
Opgeheven, voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij artikel 18 van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens (B.S. 14.05.2014).