30 DECEMBER 1946. - Besluitwet betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en autocars.
(B.S. 20.01.1947)

Hoofdstuk X. Allerhande bepalingen

Artikel 32

Opgeheven

Artikel 33

Opgeheven

Artikel 34

Deze besluitwet trekt in en vervangt de wet van 21 maart 1932 houdende herziening van de wetgeving betreffende de openbare autobus- en autocardiensten, gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk besluit nr. 313 van 31 maart 1936, en bij de besluitwet van 14 februari 1946.

Zij treedt in werking op 1 januari 1947, voor hetgeen de openbare autobusdiensten, de bijzondere autobusdiensten en de autocardiensten betreft, en op 1 mei 1947 voor de openbare taxi- of huurautodiensten.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.