30 DECEMBER 1946. - Besluitwet betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en autocars.
(B.S. 20.01.1947)

Hoofdstuk IX. Politie en beteugeling

Artikel 30

Opgeheven

Artikel 30bis

Opgeheven

Artikel 31

Opgeheven

Artikel 31bis

Opgeheven