Strafbepalingen en boetebedragen

Wetten

 • 21 JUNI 1985
  Wet betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
 • 18 FEBRUARI 1969
  Wet betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg.
 • 16 MAART 1968
  Wet betreffende de politie over het wegverkeer.
 • 12 JULI 1956
  Wet tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen.

Koninklijke besluiten

 • 19 APRIL 2014
  Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten.
 • 9 MAART 2014
  Koninklijk besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.
 • 26 NOVEMBER 2010
  Koninklijk besluit betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma.
 • 1 SEPTEMBER 2006
  Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
 • 30 SEPTEMBER 2005
  Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer.
 • 17 SEPTEMBER 2005
  Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen.
 • 19 JULI 2000
  Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg.
 • 24 MAART 1997
  Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen.

Ministeriele besluiten

 • 1 JULI 2017
  Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen inzake het wegverkeer wat de betaling met bank- of kredietkaart op het internet betreft.

Decreten en besluiten

 • 18 MAART 2011
  Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de schalen van de administratieve boete inzake eurovignet.

COL

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.