Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrapt maximumduur van rijstage B

op . Gepost in Recente wijzigingen

Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2018 betreffende de rijopleiding en het rijexamen van categorie van motorvoertuigen B en bepaalde aspecten voor alle categorieën van motorvoertuigen specificeerde een minimumduur en maximumduur van de stage die deel uitmaakt van de opleidingen voor rijbewijs B.

Het vandaag gepubliceerde wijzigingsbesluit schrapt de maximumduur van 18 maanden voor deze rijstages.

Deze wijziging geldt enkel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 mei 2020.

Nieuwe vrijstellingen voor vakbekwaamheid

op . Gepost in Recente wijzigingen

Het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E werd gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 april 2020 tot gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (B.S. 12 mei 2020).

Deze wijzigingen gaan in op 1 mei 2020 en worden uitgelegd in dit artikel.

Zowel het online reglement op deze website als de PDF zijn bijgewerkt.

6-tal verkeersovertredingen verhoogd van graad

op . Gepost in Recente wijzigingen

Het koninklijk besluit van 26 april 2019 voegt een aantal bepalingen toe aan de lijst met overtredingen van de tweede en van de derde graad.

Dit KB breidt ook de lijst uit met overtredingen die door geautomatiseerde systemen mogen worden vastgesteld.

De wet van 8 mei 2019 verhoogt ‘het niet opnieuw rechts rijden na het inhalen’ naar een tweedegraadsovertreding.

De Kamer past het Verkeersreglement aan met een wettendrieluik

op . Gepost in Recente wijzigingen

Drie wetten, afgekondigd op 13 april 2019, zorgen voor aangepaste verkeersgedragsregels, die vooral de veiligheid en het comfort van fietsers en voetgangers verder moeten verbeteren.

Zo worden onder meer “alle fietsers/voetgangers tegelijk groen”, nieuwe toegangsvoorwaarden tot schoolstraten en de mogelijkheid om naast fietsstraten ook fietszones af te bakenen, ingevoerd.

De meeste maatregelen gelden vanaf 1 juli 2019 (enkele zijn al vanaf 31 mei van kracht).

De wegverkeerswet en het rijbewijsKB werden bijgewerkt opdat herstelexamens afhankelijk kunnen gemaakt worden van de voertuigcategorie waarmee de overtreding begaan werd

op . Gepost in Recente wijzigingen

Wie gestraft is met een rijverbod voor alle categorieën van motorvoertuigen en examens moet afleggen om hersteld te worden in het recht tot sturen, moet die examens afleggen voor de hoogste categorie rijbewijs die hij heeft gehaald.

Om dit te verhelpen geeft dit wetsvoorstel de rechter de mogelijkheid om het herstel van het recht tot sturen afhankelijk te maken van het slagen voor het herstelexamen voor de categorie van voertuigen waarmee de overtreding die aanleiding heeft gegeven tot verval, werd begaan.

Bron: Wet van 27 juni 2018 tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft herstelexamens en -onderzoeken na een veroordeling tot een verval van het recht tot sturen (B.S. 30-07-2018)

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.